Ukážky - systém na tvorbu web stránok Flox

Flox je systém na tvorbu a správu web stránok a systém na tvorbu internetových obchodov. S redakčným systémom Flox lepšie umiestnite web stránky vo vyhľadávačoch. Pre každú podstránku webu alebo internetového obchodu dokážete zadefinovať samostatné "Vlastnosti stránky", dôležité faktory optimalizácie pre vyhľadávače.

Aktualizácia obsahu web stránky je jednoduchá

Popisný text na tejto stránke sa viažu k verzii redakčného systému Flox 1

Staršia verzia Flox 1 a návody k nej sú dostupné na www.flox1.sk

Nová verzia Flox 2 a podrobný popis funkcií sa nachádza na www.biznisweb.sk