Kontaktujte nás

Meno *:
Mail *:
Web *:
Správa:
Dokážte, že ste človek! Vyriešte tento príklad  + *
 

Prístupnosť

Prístupná webová stránka je použiteľná pre každého návštevníka. Rešpektuje zdravotné postihnutie, technické vybavenie, ale aj vzdelanie a znalosti.

Farboslepí, používatelia alternatívnych internetových prehliadačov (Firefox, Opera), nevidomí, poloslepí, návštevníci s poruchou učenia a sústredenia, pohybovo postihnutí a sluchovo postihnutí. Týmto ľuďom robia neprístupné web stránky problémy.

Poobzerajte sa okolo seba - vidíte koľko ľudí nosí okuliare?

Niektorých postihnutie je dočasné - napríklad zlomenina ruky. Ovládanie myši a klikanie na miniatúrne tlačítka môže byť obtiažne nielen pre hendikepovaných, ale aj pre starších surferov.

Web stránky musia byť prístupné čo najširšej skupine užívateľov, ktorej by nemali klásť žiadne prekážky. Prekážka obmedzí návštevníka pri prehliadaní webu a ten ho skôr či neskôr opustí, prípadne ho úplne prestane používať ako svoj zdroj informácií.

Prečo je dobré mať prístupný web?

Viac ako 30% používateľov internetu, potenciálnych zákazníkov, má rôzne zdravotné postihnutie.

Hendikepovaní návštevníci sú bežní ľudia okolo nás ktorí nakupujú rovnako ako nehendikepovaní návštevníci. Farboslepým môže byť aj generálny riaditeľ s miliónovými príjmami. Používať alternatívny prehliadač môže dnes prakticky ktokoľvek. Aj hendikepovaní majú peniaze a chcú ich minúť na Vaše produkty a služby.

Až nebudete mať prístupné webové stránky, môžete stratíť cez 30% potenciálnych klientov.

Prístupná web stránka:

  1. Sa správne zobrazí v alternatívnych prehliadačoch ako Firefox či Opera.
  2. Je prístupná zdravotne postihnutým.
  3. Zobrazí sa aj v PDA prehliadačoch, či v mobiloch.
  4. Zrýchli dobu svojho načítania.
  5. Je ovládateľná aj bez použitia myši.
  6. Zobrazí sa v špeciálnych čítačkách pre zdravotne postihnutých.
  7. Má dostatočný grafický kontrast, aby farboslepí jasne rozlíšili čo sa nachádza na stránkach.

Použiteľnosť a štátna správa

Pre stránky štátnej správy by mala byť prístupnosť povinná. Nediskriminujúce stránky prístupné pre všetky skupiny obyvateľstva musia byť vytvorené aj pre stránky ktoré sú financované z Európskych grantov (napr.ESF).

Špeciálny zákon hovoriaci o prístupnosti je schválený aj v Českej republike. Slovensko ako člen Európskej únie takýto zákon isto prijme aj Slovenská republika. V  IRISOFTe podporujeme schválenie podobného zákona o prístupnosti.