Kontaktujte nás

Meno *:
Mail *:
Web *:
Správa:
Vyriešte tento matematický problém  + *
 

Fakturačné údaje

Obchodné meno: IRISOFT, s.r.o.

Sídlo firmy a korešpodenčná adresa: Soblahovská 1116/61, Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36 332 275
DIČ: 2021775811
IČ DPH: SK2021775811

Zapísaný v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka číslo: 14274/R

Adresa prevádzky: Pod Juhom 6477, Trenčín

Čísla účtov v Slovenskej republike:
2621800616/1100 (Tatra banka),
IBAN: SK37 1100 0000 0026 2180 0616
Swift kód: TATRSKBX

0274185460/0900 (Slovenská sporiteľňa),
IBAN:SK69 0900 0000 0002 7418 5460
Swift kód: GIBASKBX